COVID-19 - Veilig naar de oefentherapeut

Hoe gaan wij om met Covid-19?

De praktijk voor oefentherapie is OPEN, we houden ons aan specifieke hygiëne maatregelen.

Kunt u niet komen, dan bieden wij de mogelijkheid om de afspraak middels videobellen door te laten gaan.

Heeft u een afspraak?

Wij verzoeken u vooraf telefonisch af te melden wanneer u zich herkent in één of meerdere van de volgende symptomen:

•     neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts. (vanaf 38°C)

•     heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?

•     heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

•     is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Daarnaast zijn er aanvullende regels in de praktijk. Volg AUB de aanwijzingen van ons personeel op. Alleen dan kunnen wij op een veilige manier onze werkzaamheden uitvoeren.

In de praktijk

•     Reinig bij binnenkomst uw handen met het ontsmettingsmiddel bij de ingang.

•     Houdt u 1,5 meter afstand tot andere personen! Geef elkaar hiervoor de ruimte.

•     U kunt gebruik maken van wachtplaatsen in de wachtkamer of voor de behandelkamer van uw therapeut. Houdt ook hierbij voldoende afstand en voorkom groepsvorming.

•     Onze afspraken zijn zo veel mogelijk gespreid ingepland om drukte in onze gangen te voorkomen.

•     Kom alleen, begeleiding en/ of ouders worden verzocht in de auto/ buiten te wachten. (uitzondering bij jonge kinderen of mensen die begeleiding behoeven)

Behandeling
•      Neemt u twee schone badhanddoeken mee voor gebruik op de behandelbank/mat en als kussen.

•     Kom 1-5 minuten voor uw afspraak naar de praktijk.

•     Er mogen maximaal twee personen in de behandelkamer.

•     Uw therapeut kan gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

•     Wij zorgen ervoor dat de behandelkamer na elk consult ontsmet wordt.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle