Privacyreglement en praktijkafspraken
De ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ is van toepassing op de registratie van jouw gegevens. De oefentherapeuten van de praktijk voor Mensendieck Roosendaal gaan zorgvuldig om met jouw gegevens volgens onderstaande regels en afspraken.

Informatieplicht
Jij wilt als cliënt weten wat de oefentherapie inhoudt en wat deze therapie voor jou kan betekenen. De oefentherapeut heeft dan ook de plicht om je goed te informeren, begeleiden en adviseren voor en tijdens de behandeling. Als cliënt dien jij ook informatie te verstrekken, die voor de behandeling relevant is.

Dossier
De oefentherapeut houdt een dossier bij met daarin alle gegevens over jouw behandeling. Jij hebt recht op inzage in dit dossier dat volgens de wet gedurende 15 jaar moet worden bewaard. Als je denkt dat gegevens niet kloppen, kun je de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Privacy- en geheimhoudingsplicht
Volgens de wet dient de oefentherapeut jouw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met de gegevens in je dossier. Alleen met jouw toestemming mag informatie hieruit aan anderen worden verstrekt.

Deskundigheid oefentherapeut
Als cliënt mag je uitgaan van de deskundigheid van jouw oefentherapeut die zich via aanvullend onderwijs blijft ontwikkelen om jou nόg beter te kunnen helpen.

Onderzoek
Wil jij niet dat jouw gegevens anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering? Laat het weten aan jouw oefentherapeut die dit dan in jouw dossier zal vermelden.
Stel dat er voor een onderzoek gegevens nodig zijn, waarvan bekend is dat ze uit jouw dossier komen. Pas als jij schriftelijke toestemming hebt gegeven, mag de therapeut jouw gegevens aan de onderzoeker verstrekken.

Klachten
Niet tevreden? Bespreek het eerst met jouw oefentherapeut. Kom je er samen niet uit, dan kun je je klacht melden via de klachtenregeling waarbij de praktijk voor Mensendieck Roosendaal is aangesloten.