Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO)

Mensen met klachten die samenhangen met houding en beweging, weten vaak zelf heel goed wat ze nodig hebben: oefentherapie Mensendieck.
Sinds 1 juli 2008 is de DTO van kracht: je kunt rechtstreeks naar de oefentherapeut zonder dat een verwijsbrief van een huisarts of specialist nodig is. Je kunt dus zo snel mogelijk gaan werken aan je herstel.

Naar de oefentherapeut

De oefentherapeut gaat niet zomaar met jou aan de slag, maar zal eerst bekijken of oefentherapie Mensendieck nodig is voor de behandeling van jouw klachten. Is dat niet het geval of bestaat er enige twijfel, dan krijg je het advies om alsnog naar de huisarts te gaan.
Kom je echt in aanmerking voor Mensendieck, dan zal de therapeut onderzoeken of oefentherapie voor jou zinvol is.
Blijkt oefentherapie voor jou zinvol, dan maak je met de therapeut concrete afspraken over de aard, start, duur en het doel van de behandeling.